Anònims

En aquesta nova secció d’anònims anirem penjant dibuixos: acudits humorístics, caricatures, il·lustracions, cartells, historietes, retrats de premsa, etc. dels que no tenim a penes el nom del seu autor, d’altres son totalment anònims o van signats per una inicial o per un pseudònim, d’altres excepcionalment tenim unes poques dades biogràfiques.

Agrairem dels lectors de la nostra web, blog i Facebook qualsevol dada biogràfica, pista o enllaç que ens aporti informació sobre aquests dibuixants que publicaren en diverses èpoques del segle XX i alguns, segons la generació, en el segle XIX.

  1. Cartell, “Vota…Front d’Esquerres”, diari “Última Hora”, 24 abril 1936.
  2. Cartell, “¡Mare! Per aixó serviran els teus fills…”, signat “R.” (Robledano?), diari “Última Hora”, 8 feb. 1936.
  3. Cartell “Vota les Esquerres”, Última Hora”, 5 feb. 1936
  4. Il.lustració “Almanaque de las Conferencias de S. Vicente de Paúl”, “El caso de la víctima…”, signat Del Rey, 1954.