Josep Alloza

Secció del nostre web dedicat a Josep Alloza, amb l’article “Josep Alloza (1905-1990). L’exili d’un dibuixant” (Jordi Artigas, “El Còmic” núm. 24 de 2005)” i l’entrevista a la seva germana, Maria Alloza.

Imatge