Vicenç Pañella, part 2

Segona part de l’entrevista al dibuixant Vicenç Pañella, realitzada el juny de 2008.